info@stichtingsvk.nl Direct inloggen
Samen
sterker

Wat doen wij?

Stichting SVK beoogt een duurzame continuïteit voor de deelnemende gevolmachtigd agenten onder het oeroude motto “samen sterker”.

De elkaar in rap tempo opvolgende, ingrijpende veranderingen in de schademarkt vergen een steeds grotere investering in verbetering van professionaliteit en efficiency.

Drie volmacht managers hebben het fundament voor samenwerking gelegd en willen actief op zoek gaan naar geselecteerde nieuwe deelnemers om dit initiatief verder uit te bouwen.

Deelnemers bieden wij een platform voor samenwerking op alle terreinen waar wij als gevolmachtigd agent raakvlakken hebben. Voor een nieuwe deelnemer is misschien wel het belangrijkste criterium de wil en de bereidheid om te veranderen. Om te durven investeren in nieuwe ontwikkelingen en deze vervolgens toe te passen in de eigen onderneming.

Klantbelang moet in onze visie altijd voorop staan waarbij de toegevoegde waarde van het combinatiebedrijf voor de klant duidelijk is en helderheid bestaat over het verdienmodel. Dat vergt een gezamenlijke inspanning op het gebied van communicatie.

In de huidige samenwerking hebben wij voor de particuliere relatie een basisconcept ontwikkeld dat onderdeel is van een groter dienstverleningsconcept. Dit basisconcept bestaat uit een modern vormgegeven en zeer uitgebreid schadeverzekeringspakket voor de particulier. Het pakket is inmiddels met succes in de eigen organisatie van de deelnemers geïmplementeerd.

De volgende stappen in de uitbouw van het dienstverleningsconcept staan in de steigers. Het betreft o.a. een volledig online polisadministratie en product vergelijkingssoftware.

Wij zullen het concept voortvarend blijven uitbouwen, updaten en nieuwe initiatieven gezamenlijk oppakken. De deelnemende bedrijven ervaren inmiddels de toegevoegde waarde van bundeling van krachten en zijn enthousiast.

Partners